"Mgnienie - pierwsza dekada Siesty" - wystawa zdjęć

Od niemal 100 lat dzięki wynalazkowi małoobrazkowego aparatu Leica najważniejsi fotografowie, używając prostokątnego kadru opowiadają historię świata. Fotografują rzeczywistość zastaną, taką jaka widzą i odczuwają. Niektórzy nazywają to fotografią humanistyczną, inni reporterską, jeszcze inni subiektywnym dokumentem. Galerie Leiki na całym świecie od lat prezentują taką właśnie sztukę fotograficzną stawiając jej równie wysokie wymagania jak inżynierowie w fabrykach Leiki stawiają optyce i mechanice produkowanych tam aparatów. Musi być to fotografia najwyższej próby, opowiadająca, czasem operująca wyrafinowanym wieloplanowym językiem fotograficznym i przede wszystkim oddająca prawdę o miejscu w którym powstała.

Fotografie Marcina Kydryńskiego niewątpliwie spełniają te wyśrubowane wymagania. Udowodniły to liczne ich publikacje, między innymi w magazynie National Geographic.

 

 

Cykl 24 zdjęć jest szczególnym wyborem z wieloletniej twórczości Marcina Kydryńskiego. Podróżując z aparatem przez "lądy i morza" szukał on chwil, spojrzeń, promieni światła, które przefiltrowane przez jego wrażliwość i kadr złożyły się w zaskakująco wielobarwną i wieloaspektową opowieść. Opowieść, w której tle zawsze była muzyka. Niestety fotografie, nawet te wykonane przez Marcina Kydryńskiego i nawet przy pomocy aparatów Leica nie rejestrują dźwięków, ale okazują się być ich wspaniałą ilustracją i dopełnieniem.

 

Wystawa jest specjalną, unikalną prezentacją Leica Gallery Warszawa, która na czas Siesta Festivalu przyjęła zaszczytne miano Leica SIESTA Gallery. Zdjęcia prezentowane są w Foyer Filharmonii Bałtyckiej przez wszystkie dni festiwalu.