Diana VILARINHO
NOCE FADO. Piwnica Rajców.

Czwartek, 8 września 2022 r., g. 20.00
Piątek, 9 września 2022 r., g. 22.00
Sobota, 10 września 2022 r., g. 22.00

 

REMNA
Klub Parlament

Niedziela 11 września 2022 r., g. 22.00